TÂN MINH.,JSC

Thi công nội thất phòng họp Tỉnh ủy

Thi công nội thất phòng họp Tỉnh ủy

Địa điểm: Tỉnh ủy Hà Giang

Năm thực hiện: 2016

Thong ke