TÂN MINH.,JSC

Thi công nội thất văn phòng

Thi công nội thất văn phòng Viện CNTT

Địa điểm: Viện Công nghệ thông tin - 18 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

Năm thực hiện: 2014

Thong ke