TÂN MINH.,JSC

THIẾT KẾ Ý TƯỞNG KHU ĐÔ THỊ GREEN VILLAGE

THIẾT KẾ Ý TƯỞNG KHU ĐÔ THỊ GREEN VILLAGE

Công việc thực hiện: Thiết kế ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500

Địa điểm xây dựng: Xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần đầu tư Tân Minh

Năm thực hiện: 2018

Diện tích khu đất: 156ha

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke