TÂN MINH.,JSC

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TỔ HỢP SÂN GOLF NGÔI SAO CHÍ LINH

* Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sân gôn Ngôi sao Chí Linh

* Quy mô: 278,5 ha

* Địa điểm: Phường Thái Học, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

* Khảo sát địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch chi tiết, cắm mốc giới khu đất.

 

 

ng và ngoài dự án. Các khu ở xây dựng với mật độ thấp, tầng cao thấp nhằm làm gia tăng không gian xanh và các khoảng không

 

Thong ke