TÂN MINH.,JSC

Trả sổ bảo hiểm cho người lao động đã nghỉ việc

Thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về việc “Trả sổ bảo hiểm cho người lao động nghỉ việc”. Và để cụ thể hóa quy định đó, Tân Minh đã tổ chức trả sổ bảo hiểm cho các nhân viên đã làm việc tại Công ty với thời gian như sau:

  • Thời gian: 9h - 9h30, thứ 7 tuần thứ 2 của các tháng
  • Địa điểm: Tầng 2 tòa IMS, 473 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Thành phần tham gia gồm: Trưởng phòng HCTH, Nhân sự
  • Liên hệ: 024.3552.6657gặp phòng nhân sự

Lưu ý: Gọi điện hẹn trước 1 tuần để công ty có thể sắp xếp công việc chu đáo nhất.

                       Nhân viên cũ đến nhận sổ bảo hiểm tại Công ty

Thong ke