TÂN MINH.,JSC

TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH

* Chủ đầu tư: Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vât  - Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

* Địa điểm: Thị Xã Ngọc Thanh, Tỉnh Vĩnh Phúc

* Quy mô: 170,3 ha

* Giới thiệu chung: Ngoài chức năng chính là bảo tồn đa dạng đa dạng sinh học , Trạm Mê Linh được quy hoạch xây dựng hướng tới :

 - Phát triển các dịch vụ nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo chuyên đề, triển lãm trưng bày và giới thiệu các bộ sưu tập sống về động thực vật nhiệt đới Việt Nam và thế giới.

-  Phát triển các chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường, kỹ thuật-kỹ năng trồng cây, làm vườn…v.v.

-  Phát triển Trạm gắn liền với dịch vụ thương mại dịch vụ đảm bảo các chi phí duy trì và phát triển bền vững của Trạm trong tương lai.

 

* Phối cảnh các khu nuôi trồng:

* Phối cảnh Nhà làm việc trung tâm Trạm

* Phối cảnh Nhà công vụ:

 

 

 

 

Thong ke