TÂN MINH.,JSC

Trạm điều khiển Vệ tinh VNREDSat - 1

Tư vấn giám sát thi công xây dựng Trạm điều khiển Vệ tinh thuộc dự án VNREDSat 1

Địa điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội

Năm thực hiện: 2013

Thong ke