TÂN MINH.,JSC

TRẠM DỪNG CHÂN YÊN BÁI

Dự án: Đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ, trưng bày và giới thiệu sản phẩm trên đường nối nút giao IC12 với tỉnh Yên Bái

Đại điểm: Xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần IC12 Yên Bái

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh

 

Thong ke