TÂN MINH.,JSC

Trạm y tế Yên Sơn

Trạm y tế Yên Sơn

Địa điểm: Yên Sơn - Tuyên Quang

Năm thực hiện: 2018

Thong ke