TÂN MINH.,JSC

Trụ sở Binh Đoàn Trường Sơn - Bộ Quốc Phòng

Tư vấn giám sát Trụ sở Binh Đoàn Trường Sơn - Bộ Quốc Phòng

Địa chỉ: 475 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Năm thực hiện: 2009

Thong ke