TÂN MINH.,JSC

TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ TÍNH TOÁN

*  Chủ đầu tư: Trung tâm Tin học & Tính toán - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

* Địa điểm: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN

* Diện tích xây dựng: 650 m2

*  Quy mô: Công trình cấp II, 650m2, 5 tầng

 * Thời gian: Năm 2014

Phối cảnh phương án 1

Phối cảnh phương án 2

Phối cảnh phương án 3

Phối cảnh phương án 4

 

 

 

Thong ke