TÂN MINH.,JSC

TRƯỜNG ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG AIC

* GIỚI THIỆU CHUNG:

  - Chủ đầu tư: Công ty CP Tiến bộ Quốc tê AIC

  - Địa điểm: Xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh

  - Quy mô: Công trình cấp III, diện tích 3000 m2

  - Thời gian: Năm 2011

Thong ke