TÂN MINH.,JSC

TRƯỜNG ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG AIC

*Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC

* Thời gian thực hiện: Năm 2011

 

 

 

Thong ke