TÂN MINH.,JSC

Trường liên cấp Võ Cường

Trường Liên cấp Võ Cường

Địa điểm: Phường Võ Cường - Bắc Ninh

Chủ đầu tư: UBND Phường Võ Cường - TP Bắc Ninh

Năm thực hiện: 2018

Thong ke