TÂN MINH.,JSC

Trường THCS Tam Đồng

Trường Trung học cơ sở Tam Đồng

Địa điểm: Xã Tam Đồng - huyện Mê Linh - Hà Nội

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Mê Linh

Năm thực hiện: 2018

Thong ke