TÂN MINH.,JSC

TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG

 
  * Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Mê Linh
 
  * Địa điểm: Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Hà Nội
 
  * Quy mô: Công trình cấp II, diện tích 2.393 m2, chiều cao 3 tầng
 
  * Thời gian thực hiện: Năm 2012
 
Thong ke