TÂN MINH.,JSC

Trường THCS Tự Lập

Trường THCS Tự lập

Địa điểm: Xã Tự lập - huyện Mê Linh - Hà Nội

Chủ đầu tư: BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh

Năm thực hiện: 2018

Thong ke