TÂN MINH.,JSC

VIỆN NGHIÊN CỨU HỆ GEN VÀ NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Địa điểm xây dựng: Số 18, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội

Chủ đầu tư: Viện Nghiên cứu hệ gen

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần đầu tư Tân Minh

Diện tích: Khoảng 680 m2

Năm thực hiện: 2021

 

Viện Nghiên cứu hệ gen có chức năng nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và phát triển công nghệ mới về hệ gen người và các sinh vật khác.

Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ có chức năng xuất bản và phổ biến các xuất bản phẩm khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, của các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài.

 

PHƯƠNG ÁN 01 – PHƯƠNG ÁN CHỌN

 

 

 

Khu vực xây dựng dự án là khu đất thuộc khuôn viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Xung quanh dự án đều có dân cư sinh sống và các trụ sở cơ quan làm việc của các viện trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

PHƯƠNG ÁN 02

 

Hiện trạng Công trình nằm trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 01 mặt phía Tây giáp đường bê tông, thuận lợi cho việc đi lại, thi công xây dựng dự án và thuận tiện sử dụng sau này.

 

PHƯƠNG ÁN 03

 

 

 

Nhìn chung, khu đất xây dựng đảm bảo:

Quỹ đất đủ để mở rộng và phát triển các hạng mục hiện tại cũng như tương lai.

Giao thông đi lại thuận tiện, an toàn.

Thuận tiện cho việc thiết kế hệ thống kỹ thuật công trình bao gồm: cấp điện, cấp thoát nước, trang thiết bị kỹ thuật, thông tin liên lạc.

Khu đất có vị trí thuận lợi và rất phù hợp để xây dựng công trình Viện nghiên cứu hệ Gen và Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

 

Thong ke