Tổng quan dự án

Thiết kế chi tiết

  • Tên dự án Bệnh viện Medlatech Trích Sài
  • Chủ đầu tư Công ty TNHH Công nghệ và xét nghiệm y học
  • Địa điểm 99 Trích Sài, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
  • Quy mô 7 tầng
  • Năm thiết kế 2015

Dự Án Liên Quan

TOP