Tổng quan dự án

Thiết kế chi tiết

  • Tên dự án Nhà máy xử lý rác thải Tuy Hòa
  • Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ T-Tech-Việt Nam
  • Địa điểm TP. Tuy Hòa
  • Quy mô N/a
  • Năm thiết kế 2020

Dự Án Liên Quan

TOP