Tổng quan dự án

Thiết kế chi tiết

  • Tên dự án Nội thất văn phòng Kita Group
  • Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Kita Invest
  • Địa điểm Thành phố Hà Nội
  • Quy mô N/a
  • Năm thiết kế 2019

Dự Án Liên Quan

TOP