Tổng quan dự án

Thiết kế chi tiết

  • Tên dự án Phòng họp Medlatech Nghĩa Dũng
  • Chủ đầu tư Công ty TNHH Công nghệ và xét nghiệm y học
  • Địa điểm Nghĩa Dũng, quận Tây Hồ, tp Hà Nội
  • Quy mô N/a
  • Năm thiết kế 2015

Dự Án Liên Quan

TOP