Tổng quan dự án

Thiết kế chi tiết

  • Tên dự án QH Bến Thủy - Na Hang
  • Chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Na Hang
  • Địa điểm TT Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
  • Quy mô 36,5 ha
  • Năm thiết kế 2020

 


 

   Ranh giới:

 

     Phía Bắc giáp hồ nước và đất rừng của huyện Na Hang;

     Phía Tây giáp đất rừng của huyện Na Hang;

     Phía Đông giáp hồ nước;

     Phía Nam giáp chân đập thủy điện Tuyên Quang.

Dự Án Liên Quan

TOP