Tổng quan dự án

Thiết kế chi tiết

  • Tên dự án QH Khu đô thị Hanh Cù
  • Chủ đầu tư Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Hồng Sơn
  • Địa điểm Xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
  • Quy mô ~ 14 ha
  • Năm thiết kế 2022

Dự Án Liên Quan

TOP