Tổng quan dự án

Thiết kế chi tiết

  • Tên dự án QH Khu đô thị Thắng Sơn - Thanh Sơn
  • Chủ đầu tư Công ty TNHH Hoàng Việt
  • Địa điểm Xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
  • Quy mô ~ 30 ha
  • Năm thiết kế 2022

Dự Án Liên Quan

TOP