Tổng quan dự án

Khu nhà ở đô thị và tổ hợp văn hóa, thể thao Cẩm Khê nằm ở trung tâm thị trấn Cẩm Khê. Thị trấn Cẩm Khê là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị,... của huyện. Quốc lộc 32C, Quốc lộ 70B chạy qua địa bàn thị trấn, các tuyến đường tỉnh, huyện lộ trong huyện đã được thảm nhựa kết nối dễ dàng với các địa phương trong vùng. Đường liên thôn, liên xã đang ngày càng được bê tông hóa. Cùng với đó là tốc độ gia tăng dân số nhanh, khiến mật độ dân cư ngày càng cao tạo áp lực lên cơ sở hạ tầng khu vực. Đầu tư dự án sẽ làm giảm mật độ dân cư, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển thêm các loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thiết kế chi tiết

  • Tên dự án QH Khu nhà ở đô thị và tổ hợp văn hóa, thể thao Cẩm Khê
  • Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tuấn Huy Phú Thọ
  • Địa điểm TT Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
  • Quy mô 20,5 ha
  • Năm thiết kế 2021

Dự Án Liên Quan

TOP