Tổng quan dự án

Thiết kế chi tiết

  • Tên dự án QH Khu đô thị Tây Bắc TT Sông Thao
  • Chủ đầu tư Công ty CP Bất động sản Phú Thọ
  • Địa điểm TT Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
  • Quy mô 25,26 ha
  • Năm thiết kế 2022

Dự Án Liên Quan

TOP