Tổng quan dự án

Thiết kế chi tiết

  • Tên dự án Trạm dừng nghỉ, trưng bày sản phẩm tại đường IC12
  • Chủ đầu tư Công ty CP IC12 Yên Bái
  • Địa điểm Xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  • Quy mô 9,4 ha
  • Năm thiết kế 2020

Dự Án Liên Quan

TOP