Tổng quan dự án

Thiết kế chi tiết

  • Tên dự án QUY HOẠCH KHU DỊCH VỤ TỔNG HỢP PATA
  • Chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Na Hang
  • Địa điểm TT Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
  • Quy mô N/a
  • Năm thiết kế 2022

Dự Án Liên Quan

TOP