Tổng quan dự án

Thiết kế chi tiết

  • Tên dự án QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ GREEN VILLAS HỘI AN
  • Chủ đầu tư CÔNG TY CPĐT Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt
  • Địa điểm Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
  • Quy mô 156 ha
  • Năm thiết kế 2017

Dự Án Liên Quan

TOP