QH KHU VỰC TỔ DÂN PHỐ SỐ 03 TT MẬU A


Tổng quan dự án

Thiết kế chi tiết

  • Tên dự án Quy hoạch khu vực tổ dân phố số 03 thị trấn Mậu A
  • Chủ đầu tư UBND huyện Văn Yên
  • Địa điểm TT Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  • Quy mô ~ 15 ha
  • Năm thiết kế 2022

Dự Án Liên Quan

TOP