Tổng quan dự án

Thiết kế chi tiết

  • Tên dự án Nội thất trung tâm hội nghị huyện Đoan Hùng
  • Chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Đoan Hùng
  • Địa điểm TT Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
  • Quy mô N/a
  • Năm thiết kế 2023

Dự Án Liên Quan

TOP