TÂN MINH.,JSC

HỌP TỔNG KẾT 9 THÁNG 2017

Như thường lệ, ngày 14/10/2017, Phòng HCTH chủ trì, kết hợp cùng các bên liên quan tổ chức họp Tổng kết 9 tháng năm 2017. Tham dự buổi họp, có sự góp mặt của Ban Lãnh đạo, cùng toàn thể CB –CNV trong công ty.

Trong cuộc họp, các Phòng, ban thực hiện báo cáo công việc thực hiện trong tháng 9, Quý III và sơ kết tình hình 9 tháng 2017; đồng thời đề ra kế hoạch công việc những tháng còn lại. Bên cạnh đó, các cán bộ quản lý còn đưa ra ý kiến đánh giá về các ưu, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ, với mong muốn xây dựng, đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Sau khi lắng nghe ý kiến các bên, Tổng Giám đốc có bài phát biểu ngắn gọn, đánh giá lại tình hình chung, đưa ra ý kiến chỉ đạo về hoạt động cho từng Phòng, ban trong thời gian tới.

Thông qua lễ tổng kết, Phòng HCTH tổ chức tuyên dương, trao thưởng cho các nhân sự có thành tích trong chấp hành kỷ luật chung của tháng 9; đồng thời đề nghị toàn thể nhân viên trong Công ty nâng cao hơn nữa ý thức lao động tập thể, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Cùng năm trong hoạt động của Lễ tổng kết, Ban Trợ lý thông báo Quyết định thành lập Nhóm Kiến trúc, do nhân sự Vũ Đăng Hòa phụ trách. Ban Lãnh đạo Công ty luôn tin tưởng rằng Nhóm Kiến trúc với lực lượng trẻ, nhiệt huyết sẽ luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công.

Lễ tổng kết không chỉ là hoạt động báo cáo, đánh giá về công việc, mà còn là dịp để toàn thể CB –CNV giao lưu, đẩy mạnh tính đoàn kết doanh nghiệp. Công đoàn chuẩn bị và thay mặt tặng quà cho các CB –CNV có sinh nhật trong tháng 10.

Với những hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ khác, buổi lễ tổng kết kết thúc trong không khí vui vẻ, đầm ấm, cùng những quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ của Quý IV, hoàn thành mục tiêu năm 2017 đã đề ra.

Thong ke