Hội nghị trao đổi về quy chế quản lý kiến trúc đô thị của thị trấn Lâm Thao và quy chế quản lý kiến trúc đô thị của thị trấn Hùng Sơn

Ngày 29.05.2024 công ty CP đầu tư Tân Minh đã tham gia cuộc họp của UBND huyện Lâm Thao để giải quyết một số nội dung theo chương trình công tác. Cuộc họp được chỉ đạo bởi Đồng chí Khuất Đăng Khoa – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

image.png

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn Công ty cổ phần đầu tư Tân Minh đã báo cáo về dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Lâm Thao và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Hùng Sơn.

image.png

Với mục tiêu là căn cứ để giúp huyện có cơ sở vững chắc để lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị riêng, cấp giấy phép xây dựng; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Bên cạnh đó các quy chế này còn giúp kiểm soát việc xây dựng, khai thác, sử dụng công trình mới, công trình cải tạo đô thị theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lâm Thao và thị trấn Hùng Sơn

image.png

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo Quy chế, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương. Trong quá trình thực hiện, cần bám sát vào các quy định của Luật Kiến trúc 2019 và quy hoạch chung, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị, bảo đảm sự phát triển đồng bộ, hài hòa.

Theo:

Nguyễn Thị Hải Yến
TOP