VINH DANH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TỐT QUÝ I.2023

Căn cứ theo kết quả đánh giá Quý I.2023, Tân Minh trân trọng chúc mừng và tuyên dương, khen thưởng tới 05 nhân sự đã đạt thành tích tốt nhất quý:

1. Nguyễn Công Quyền, TP HTĐT-HTKT – Giải nhì

2. Lê Quang Phong, KTS khối Quy hoạch – Concept – Giải nhì

3. Trần Thị Hà, Kỹ sư điện khối Công trình – Nội thất – Giải ba

4. Lê Văn Long, TP Quy hoạch – Concept – Giải ba

5. Hoàng Thị Lan, Trợ lý pháp chế - Ban trợ lý – Giải ba

Cũng trong Quý 1 này, xin chúc mừng các thành viên đã đạt chuyên cần:

chuyên cần quý 1.jpg

Công ty mong rằng sau phần khen thưởng này các CBNV đã đoạt giải sẽ tiếp tục phát huy năng lực, lan tỏa được tinh thần, sự tích cực trong công việc tới các thành viên khác. Hy vọng rằng quý II chúng ta sẽ tìm ra chủ nhân của Giải nhất và sẽ thêm những gương mặt mới. Toàn thể CBNV cùng nỗ lực sẽ tạo nên một Tân Minh phát triển rực rỡ hơn mỗi ngày!

Theo:

Nguyễn Thị Hải Yến
TOP